2.   Struktura stránek mobilní verze

Výchozí stránkou webové aplikace Informační tabule je 2.1 Výběr stanic.

V zápatí stránek jsou umístěny odkazy, které umožňují:

 • přepnout se do plné verze,
 • vyvolat Nápovědu,
 • zobrazit odkazy na jiné servery (stránka SŽDC, CHAPS spol. s r.o.),
 • zobrazit stránky v dostupných jazykových mutacích.

2.1 Výběr stanic

Stránka VÝBĚR STANIC slouží pro zobrazení informační tabule vybrané vlakové stanice. Stanici lze dohledat vyplněním pole Název stanice nebo výběrem stanice z nabízeného seznamu.

Zadávání objektu do pole Název stanice se provádí zadáváním tzv. masky, kdy je možné zadávat pouze část názvu objektu, případně (u víceslovných názvů) více částí oddělených mezerou. Zadávání je možné provádět s diakritikou i bez ní (doporučujeme diakritiku nepoužívat).

Seznam pro výběr stanice je utvořen jako abecední seznam počátečních písmen z názvu požadované stanice. Při výběru požadovaného písmena dojde k zobrazení panelu, který obsahuje názvy všech stanic začínajících zvoleným písmenem. Speciální postavení má první položka tohoto seznamu, která obsahuje názvy naposledy zobrazených stanic a může obsahovat až šest názvů stanic.

2.2 Informační tabule

Stránka obsahuje seznam spojů projíždějící vybranou stanicí. Informační tabuli vybrané stanice je možno pomocí tlačítek ve spodní části stránky přepínat pro zobrazení odjezdů a příjezdů. Pro návrat na vyhledávací formulář slouží tlačítko Výběr stanic. Seznam zobrazených spojů odpovídá obsahu odjezdových a příjezdových tabulí, umístněných na vybraných stanicích. Zobrazené spoje jsou každých 30 vteřin automaticky aktualizovány. Informační tabule pro každý spoj zobrazuje:

 • označení spoje,
 • pro Příjezdy se zobrazuje název výchozí stanice a vybrané nácestné stanice, určující směr, ze kterého vlak přijede,
 • pro Odjezdy se zobrazuje název cílové stanice a vybrané nácestné stanice, kterými vlak pojede,
 • čas příjezdu nebo odjezdu a případně doba zpoždění,
 • číslo koleje nebo číslo nástupiště.

Spoje u kterých se blíží doba odjezdu se rozbliká čas jejich odjezdu. Jednotlivé spoje jsou barevně odlišeny podle svého typu.

 • R, Ex - červeně,
 • EC, IC, SC, LE - modře,
 • autobus - zeleně,
 • zbývající - černě.